چهارشنبه 7 مهر 1395

سرخط اخبار
ایران می‌تواند امریکا را مهار کند احتمال ارسال دوش پرتاب های ضدهوایی به مخالفان سوری رفع تقابل سعودی ـ ایران و بازگشت ثبات به منطقه کلیشه، دروغ و بدشانسی