چهارشنبه 3 شهريور 1395

سرخط اخبار
جنوب ترکیه، مثل سوریه ویران شده است داستان 400 میلیون دلار پول آمریکا به ایران میانجی‌گری ایران میان اهل تسنن عراق تنفر، تکبر و تندروی شاخصه‌های اصلی جمهوریخواهان شده است