يکشنبه 4 تير 1396

سرخط اخبار
متعلق به اینجا نیستم ریاض؛ پوست اندازی در ساختار سیاسی برای کسب رهبری عربی از اولتیماتوم به صربستان تا تعیین شرط برای قطر بی توجهی جهان اسلام به فراخوان سعودی