پنجشنبه 29 مهر 1395

سرخط اخبار
اوباما پرونده صلح خاورمیانه را می بندد؟ ترکیه از عملیات موصل پا پس نمی کشد از توهین عربستان به امارات تا بازگشت ماهاتیر محمد به دنیای سیاست جنگ کرملین با آزادی