پنجشنبه 8 مهر 1395

سرخط اخبار
مناظره‌ای بین ظاهر و باطن از تنش در روابط اسرائیل و فرانسه تا حمایت اتحادیه عرب از فدرالیسم در سوریه عربستان دوست نفرت‌آور اما قابل تحمل برای امریکا ایتالیا باید از دست خودش نجات یابد