سه شنبه 5 مرداد 1395

سرخط اخبار
آدم‌کشی در اروپا تروریسم است در افغانستان نه کودتا قطعا کار جماعت تروریستی گولن بود اتحاد کلید حل معمای امنیت اردوغان مدیون مردم است