پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

سرخط اخبار
منظور ظریف از اصل انصاف چیست؟ عزم راسخ تهران و واشنگتن برای مقاومت در برابر فشارها نگاه دوگانه عربستان و عمان به ایران مرجعیت بر تغییر وضع موجود تاکید دارد/مردم میان تاریکی و تغییر یکی را انتخاب کنند