چهارشنبه 12 فروردين 1394

سرخط اخبار
اوباما در دو راهی انتخاب ایران یا اعراب خلیج فارس  پایان ضرب الاجل ماه مارس و ادامه مذاکرات راهبردهای اشتباه آمریکا در خاورمیانه چرا مداخله آمریکا در نبرد تکریت اشتباه است؟