پنجشنبه 27 شهريور 1393

سرخط اخبار
تصویری که نماد رابطه ریاض - واشنگتن است تکرار اشتباه واشنگتن در خصوص تهران واشنگتن در پی کسب حمایت قاهره و الازهر ترکیه اردوغان، موفق در داخل ناکام در خارج