پنجشنبه 7 مرداد 1395

سرخط اخبار
پیچ سخت برجام برای روحانی دستگیری ها فضای جامعه را دو قطبی می کند شیوه‌های غیراخلاقی عربستان برای کسب قدرت در منطقه با این رویه عربستان هزینه‌های سنگینی پرداخت خواهد کرد