جمعه 31 مرداد 1393

سرخط اخبار
طوفان سیاهی که خاورمیانه را در نوردیده است برای مبارزه با داعش از بشار اسد کمک بگیرید تقسیم سیاسی منطقه میان تهران و واشنگتن از پایان یافتن کار داعش تا زمستان تا پیش بینی پاپ از زمان مرگش