دوشنبه 8 خرداد 1396

سرخط اخبار
قطع مناسبات دیپلماتیک با تهران خودکشی سیاسی است طرح تغییر نقشه خاورمیانه توسط صهیونیست ها و کاپیتالیست ها دردسرهای اردوغان پایانی ندارد اوضاع که خوب شد، خبرم کن!