يکشنبه 28 آبان 1396

سرخط اخبار
ریاض به دنبال جنگ است  ایران، پیروز تمام جنگ های خاورمیانه فقرای آمریکایی فقیر تر خواهند شد ورشکستگی مادورو را به زیر می‌کشد؟