شنبه 10 مهر 1395

سرخط اخبار
اجرای برجام با پیروزی ترامپ تغییر نمی‌کند پادشاه گیج و مشکوک سعودی اوباما هم با آمریکایی ها صادق نبوده است سفارت اسرائیل از مقامات فرانسوی جاسوسی می‌کند