پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395

سرخط اخبار
سوءمدیریت بلای جان عراق شده است وعده محقق نشده اوباما برای آغاز روابط جدید با اعراب نمایش اقتدار مقتدی صدر اوباما کاری با اسد ندارد