User Image

روزبه آرش

شتاب بی‌امان دسته احمق‌ها

شتاب بی‌امان دسته احمق‌ها

دیپلماسی ایرانی: اگر می خواهید این مطلب را بخوانید باید قوی باشید. ترس دردی را دوا نمی کند بلکه ایستادن ...

حکایت مرد محبوب و مغضوب دایره‌های قرمز

حکایت مرد محبوب و مغضوب دایره‌های قرمز

نویسنده: روزبه آرش دیپلماسی ایرانی: برای نسل دهه 60 همیشه دایره های قرمز محدود وجود داشته است، دایره هایی واقعی و ...

دیوارهایی که پا نمی‌گیرند

دیوارهایی که پا نمی‌گیرند

نویسنده: روزبه  آرش   «ما اینجا را تغییر می دهیم برای چیزهای بهتری که در انتظارمان هستند.» این پیامی است که ...

ترامپ، سال‌ها پیش از ترامپ

ترامپ، سال‌ها پیش از ترامپ

دیپلماسی ایرانی: ادبیات، آینده را پیش بینی می کند و بدون اینکه به شما بگوید، از آینده حرف می زند. نویسنده، ...

آقای رئیس‌جمهور، من دوست خنگ شما هستم!

آقای رئیس‌جمهور، من دوست خنگ شما هستم!

روزبه آرش: دب سوپان، خبرنگار نیویورک تایمز، وقتی از کنفرانس مطبوعاتی به دفتر کارش برگشت، مطلقا هیچ چیز برای نوشتن ...

بوی فلافل در کوچه‌های قحطی

بوی فلافل در کوچه‌های قحطی

روزبه آرش: یونسکو یمن را میراثی از تاریخی شگفت انگیز نامیده است. سواحل طلایی، دریای فیروزه ای و کوه های ...

فقر آنها و قدرت دیگران

فقر آنها و قدرت دیگران

روزبه آرش: مثل زندگی در «کوری» ژوزه ساراماگو است؛ وقتی مطلقا هیچ چیز دیده نمی شود، وقتی در جهانی زندگی ...

دروغ، امروز اختراع نشده است

دروغ، امروز اختراع نشده است

روزبه آرش: حقیقت، اولین قربانی هر رکود اقتصادی است و تبلیغات در مقیاس بی سابقه، انعکاس دوران تشویش این رکود ...

6هزار سال زمستان بشری

6هزار سال زمستان بشری

روزبه آرش: تلاش انسانی برای رسیدن به آرامش و امنیت در برابر همنوعش، تاریخچه ای دردناک است. سلاح که روزگاری ...

نیروهای تاریکی در کاخ سفید ترامپ

نیروهای تاریکی در کاخ سفید ترامپ

روزبه آرش: تاریخ همیشه بازی های خودش را دارد. طنزهایی تلخ که غریب ترین چیزها را به هم مربوط می ...

جذاب و کاملا خالی

جذاب و کاملا خالی

روزبه آرش: موفقیت چشمگیر تلویزیون در جلب مخاطب در سال های 1960 پای یک مهمان ناخوانده را به این قاب جادویی ...

روزنامه نگاری زیر آتش و دروغ

روزنامه نگاری زیر آتش و دروغ

روزبه آرش: از تمام جهان فقط یک هشتگ برایمان باقی مانده، آن هم که خیلی ها «هشتک» می گویندش و ...

درباره‌ نویسنده

مترجم و روزنامه نگار