دوشنبه 3 ارديبهشت 1397

print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:چهارشنبه 30 فروردين 1396      16:39

تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ

سربازان زن در واحد ویژه ای از ارتش نروژ آموزش می بینند تا به اولین واحد نیروهای ویژه تماما زن جهان تبدیل شوند.

تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ

 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 

تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ

 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ
 
 تصاویر : نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ

 منبع: انتخابنظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>