سید وحید کریمی

سید وحید کریمی


دیپلمات و دکترای روابط بین الملل که در حال حاضر در گروه اروپا/امریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت دارد. 

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

سیاست خارجی ۱۴۰۰
اخبار داخلی نگاه ایرانی

سیاست خارجی ۱۴۰۰

دیپلماسی ایرانی: سیاست خارجی نشات گرفته از سیاست داخلی است؛ اما الزامی به پذیرش آن نیست و سیاست خارجی می ...

انگلیس را دریابیم
اروپا نگاه ایرانی

انگلیس را دریابیم

دیپلماسی ایرانی: سیاست نظامی و خارجی دولت بوریس جانسون در انگلیس بیانگر خیز جدید برای اغتشاش در جهان و خاورمیانه ...

طرحی نوین برای سیاست خارجی دولت ۱۴۰۰
اخبار اصلی آمریکا خاورمیانه

طرحی نوین برای سیاست خارجی دولت ۱۴۰۰

دیپلماسی ایرانی: سیاست خارجی آمریکا را از دید و عینک لندن مطالعه می کنم و نتایج بهتری در ارزیابی سیاست ...

پاسخ به نقد «نظریه اغفال»
اروپا آمریکا نگاه ایرانی

پاسخ به نقد «نظریه اغفال»

دیپلماسی ایرانی: با تشکر از مدیریت دیپلماسی ایرانی و آقای دکتر هوشنگ کریمی؛ لازم دیدم به نقد وارده پاسخ داده ...

اروپا می تواند برای همکاری با ایران به امریکا فشار بیاورد اما این کار را نمی کند
اروپا آمریکا انتخاب سردبیر

اروپا می تواند برای همکاری با ایران به امریکا فشار بیاورد اما این کار را نمی کند

دیپلماسی ایرانی: دولت آقای "جو بایدن"، رئیس جمهوری جدید آمریکا بر سیاست چند جانبه گرایی و مشورت با اروپا تاکید ...

عجله نکنیم، چینی ها عاقل باشند دنبال ما می آیند
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

عجله نکنیم، چینی ها عاقل باشند دنبال ما می آیند

دیپلماسی ایرانی: بررسی روند مخالفت امریکا با کشور چین، مختص اقدام دولت دونالد ترامپ و جو بایدن به عنوان روسای ...

اغفال از طریق وابستگی متقابل و درگیری در مناقشات بین المللی
نگاه ایرانی خاورمیانه

اغفال از طریق وابستگی متقابل و درگیری در مناقشات بین المللی

دیپلماسی ایرانی: برای سیاست خارجی موفق، "شناخت صحیح" سیاست بین الملل ضروریست. نظریه های متعددی برای این منظور ارائه شده ...

بایدن و لزوم تلاش برای توافق برد - برد
آمریکا انتخاب سردبیر

بایدن و لزوم تلاش برای توافق برد - برد

دیپلماسی ایرانی: با توجه به موفقیت حزب دموکرات در کسب برتری در ترکیب مجلس سنای آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهوری بعدی ...

آنچه داریم قدر بدانیم
نگاه ایرانی خاورمیانه

آنچه داریم قدر بدانیم

دیپلماسی ایرانی: بسیاری معتقدند چون تعریف هدفمند از منافع ملی نداریم؛ در سیاست خارجی و جایگاه ایران در روابط بین ...