پنجشنبه 31 خرداد 1397

تماس با ما


شناسنامه دیپلماسی ایرانی

مدیرمسئول: سید محمدصادق خرازی

نشانی: تهران، خیابان نفت شمالی، کوچه چهارم، پلاک 4

شماره تلفن: 22256752

نمابر: داخلی 110

ایمیل: [email protected]

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر