چهارشنبه 25 مرداد 1396

تماس با ما


شناسنامه دیپلماسی ایرانی

مدیرمسئول: سید محمدصادق خرازی

نشانی: تهران، خیابان نفت شمالی، کوچه چهارم، پلاک 4

شماره تلفن: 22256752

نمابر: داخلی 110

ایمیل: info@irdiplomacy.ir

نظرات کاربران
-
دوشنبه 22 آذر 1395      16:55

چرا به کنفرانس امنیتی تهران نپرداخته اید در حالی که در منامه کنفرانس امنیتی برگزار شده بود و آمریکایها در آن برای ما رجز می خواندند و ایران یا خود نرفته بود و یا دعوت نشده حتی زمان احمدی نژاد هم این قدر منزوی نشده یودیم بایستی این مسائل بیشتر ریشه یابی شود متاسفانه به این امور ریشه ای نپرداخته بودید حتی به کنفرانس تهران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر