روزبه آرش

روزبه آرش


مترجم و روزنامه نگار

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

لرزش لیر با رسوایی داخلی و تنش خارجی
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

لرزش لیر با رسوایی داخلی و تنش خارجی

روزبه آرش: در دادگاه افکار عمومی جهان امروزی مسائل بی شماری ایران و ترکیه را از هم جدا می کند، اما ...

ژن خوب و لوک خوش‌شانس
اخبار اصلی آمریکا

ژن خوب و لوک خوش‌شانس

روزبه آرش:  روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای نهمین بار پدر بزرگ شد. نام این نوزاد را لوک ...

پیرترین آواره جهان در برزخ
اخبار اصلی اروپا

پیرترین آواره جهان در برزخ

روزبه آرش: «بی بی خال ازبکی» به شدت از کار افتاده است و به سختی می تواند صحبت کند. او ...

نذری‌هایی از جنس ترامپ
اخبار اصلی آمریکا

نذری‌هایی از جنس ترامپ

روزبه آرش: مراسم پخش نذری نبود اما هیچ چیز از آن کم نداشت. این مساله ای است که واکنش منفی ...

مدرسه ما در منطقه C بود
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

مدرسه ما در منطقه C بود

روزبه آرش: اینجا کرانه باختری رود اردن است. ده ها دانش آموز ابتدایی در ستون هایی منظم به خط شده اند. ...

دیگر به آنجا برنمی‌گردم
اخبار اصلی آمریکا آسیا و آفریقا

دیگر به آنجا برنمی‌گردم

روزبه آرش: سال های 1975 و در بحبوبه جنگ داخلی لبنان بود که آرام آرام رشته ای خاص به نام ...

آتشی که خاموش نمی‌شود
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

آتشی که خاموش نمی‌شود

روزبه آرش: فراتر از ابرهای دودآلود که آسمان را پوشانده اند، خورشید با پرتوهای ارغوانی رنگش آسمان قیاره را ترک ...

جمع اضداد در دنیای شوالیه تاریکی
اخبار اصلی آمریکا

جمع اضداد در دنیای شوالیه تاریکی

روزبه آرش: وقتی در سرزمین سایه ها، سایت «بریت بارت» را اداره می کرد، بسیار کمتر از این روزها شناخته ...

از نجات وال‌ها تا سیاست انرژی کویت
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

از نجات وال‌ها تا سیاست انرژی کویت

روزبه آرش: «امید بسیار ضروری است. ناامیدی تنها شکل دیگری از انکار است.» ال گور این را اخیرا در مصاحبه ...