جمعه 28 آذر 1393

سرخط اخبار
خصومتی که پس از 53 سال پایان یافت ترکیه برنده اصلی تحریم‌های روسیه سلفی‌ها برگ برنده احزاب سیاسی می‌شوند داعش و آینده همکاری‌های ایران و امریکا