جمعه 28 شهريور 1393

سرخط اخبار
از ربودن افسران ارتش صدام توسط داعش تا افزایش سربازان روسی در کریمه لبنان،برگ برنده ای که سوریه در دست دارد با این فرمول به اختلاف بر سر ظرفیت غنی سازی پایان دهید وقتی اوباما با الفاظ بازی کرد