سه شنبه 11 فروردين 1394

سرخط اخبار
مرکل: مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است راهبردهای اشتباه آمریکا در خاورمیانه چرا مداخله آمریکا در نبرد تکریت اشتباه است؟ ارتش مشترک عربی، تصمیمی که اسرائیل را خوشحال کرد