جمعه 28 آذر 1393

سرخط اخبار
شیوه عجیب صدام در اعدام اعضای حزب بعث خصومتی که پس از 53 سال پایان یافت ترکیه برنده اصلی تحریم‌های روسیه سلفی‌ها برگ برنده احزاب سیاسی می‌شوند