پنجشنبه 11 تير 1394

سرخط اخبار
چرا آلمان به یونان کمک نمی‌کند؟ کری در وین مشتاق توافق است از تلاش داعش برای تصرف غزه تا سکته قلبی ایاد علاوی ایران، یکی از عوامل اختلاف اردوغان با گولن