دوشنبه 1 دى 1393

سرخط اخبار
آیا کرملین با مشکلات اقتصادی سرنگون می شود؟ انگیزه طالبان پاکستان از قتل‌عام دانش‌آموزان روسیه و ترکیه تاریخ را تکرار می‌کنند؟ پیامی که اوباما به ایران با آشتی با کوبا داد