شنبه 7 آذر 1394

سرخط اخبار
سیاست دولت کانادا در قبال داعش چه خواهد بود؟ گام‌های عملی لبنانی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور بایدها و نبایدهای آمریکا در مبارزه با داعش خیز نفتی ایران پس از رفع تحریم‌ها