دوشنبه 12 مرداد 1394

سرخط اخبار
ایران را با کره شمالی مقایسه نکنید شاید چین ابرقدرت شود اما روسیه هرگز تجربه 200 سال مذاکره با ایران نظر مخالفان با خواندن متن توافق تغییر نمی‌کند