دوشنبه 13 ارديبهشت 1395

سرخط اخبار
امریکا با روسیه سر جنگ دارد چه بر سر موصل خواهد آمد؟ در عراق هر کس به بازی خود فکر می‌کند داعش زودتر از انتظار فرو می‌پاشد