جمعه 28 آذر 1393

سرخط اخبار
بعد از کوبا، نوبت ایران است؟ آمریکا برای توافق با ایران چه چیزهایی باید بداند؟ شیوه عجیب صدام در اعدام اعضای حزب بعث خصومتی که پس از 53 سال پایان یافت