چهارشنبه 1 مرداد 1393

سرخط اخبار
5 نکته ای که باید در مورد تمدید مذاکرات بدانیم ماه های سخت در انتظار مذاکره کنندگان هسته ای واشنگن از موضع حداقلی مذاکره کرد،تهران از موضع حداکثری تاکنون سه بار در کشتن ابوبکر البغدادی ناکام ماندیم