شنبه 29 شهريور 1393

سرخط اخبار
ترکیه به رهبری جریان اخوان فکر می کند آقایان در رابطه با خاورمیانه اشتباه کردید دروغ های شیطان درباره برنامه هسته ای ایران امریکا دروغ می‌گوید