شنبه 1 آذر 1393

سرخط اخبار
چرا ایران به دنبال توافق است؟ ۵+۱ پیشنهاد جدیدی به ایران نداد صدام پدر معنوی اش را چگونه کشت؟ توافق خوب چگونه توافقی است؟