پنجشنبه 8 آبان 1393

سرخط اخبار
وزارت امور خارجه عربستان فرتوت و کسل است پادشاه اردن از نخست‌وزیر عراق چه خواست؟ از عضویت تروریست‌های چینی در داعش تا تقضای تسلیحاتی لبنان از اردن تبعات تصمیمات تاکتیکی بر وضعیت جهان