جمعه 30 آبان 1393

سرخط اخبار
چرا ایران به دنبال توافق است؟ اخبار لحظه به لحظه از مذاکرات وین صدام پدر معنوی اش را چگونه کشت؟ توافق خوب چگونه توافقی است؟