جمعه 7 آذر 1393

سرخط اخبار
خطری که تمدید مذاکرات به همراه دارد از اوضاع منطقه برای پیشبرد مذاکرات استفاده کنید تصادف ناگهانی کسی که می خواست صدام را بکشد آیا تحریم‌های آمریکا تهدیدی برای توافق جامع است؟