جمعه 7 آذر 1393

سرخط اخبار
بازی خطرناک کنگره آمریکا با کارت تحریم خطری که تمدید مذاکرات به همراه دارد از اوضاع منطقه برای پیشبرد مذاکرات استفاده کنید تصادف ناگهانی کسی که می خواست صدام را بکشد