شنبه 2 خرداد 1394

سرخط اخبار
امیدهایی که اوباما بر باد داد پنج سلاح مرگبار داعش اعتبار شاهزاده سعودی در گرو جنگ یمن میوه مسموم اوباما برای اعراب