دوشنبه 10 شهريور 1393

سرخط اخبار
آمرلی داعش را شکست داد ما را متحد کرد آشتی مصلحت‌آمیز اعراب با قطر ایران و 1+5 به معیارهای عینی نیاز دارند آیا اتحاد ایران، امریکا و عربستان علیه داعش ممکن است؟