شنبه 17 بهمن 1394

سرخط اخبار
مسلمانان آمریکا تنها نیستند سوریه، عرصه جنگ امریکا و روسیه خواهد شد؟ چرا جمهوری‌خواهان از دیکتاتورهای عرب حمایت می‌کنند؟ بازیگران جنگ سوریه یاریگران مردمش نیستند