جمعه 10 مرداد 1393

سرخط اخبار
حسین کامل از عدی و علی حس المجید متنفر بود چرا ترکیه و قطر به داعش روی خوش نشان می‌دهند؟ چرا اکنون زمان مناسبی برای همکاری با ایران است؟ آیا کلینتون به جمع شاهین های ضد ایران ملحق شده است؟