پنجشنبه 11 تير 1394

سرخط اخبار
همه در وین منتظر دود سفید هستند مذاکرات قطعنامه 598 دشوارتر بود یا هسته‌ای؟ تحکیم جایگاه کردها در ترکیه و سوریه رهبر انقلاب توافق بد را وتو می‌کند