يکشنبه 14 تير 1394

سرخط اخبار
اکثر مردم آمریکا موافق توافق هسته‌ای هستند خنجر تجزیه به لبنان هم رسید این هفته تاریخی می‌شود سکوت سفید درباره مذاکرات هسته‌ای