شنبه 4 مرداد 1393

سرخط اخبار
موضع ایران به قطر و ترکیه نزدیک تر است بحران غزه،آینه ناکارآمدی حقوق بین الملل لزوم ورود ایران به شطرنج اقتصادی - سیاسی دریای سیاه صدام به فکر حمله دوباره به کویت بود