يکشنبه 11 مرداد 1394

سرخط اخبار
در جلسه خصوصی اوباما با نمایندگان چه گذشت؟ مردم عراق در برابر خانه آیت الله سیستانی تجمع کردند رهبر جدید طالبان کیست؟ اوباما سزاوار جایزه صلح نوبل بود