چهارشنبه 29 مرداد 1393

سرخط اخبار
نامه رابرت اینهورن به مذاکره کنندگان ایرانی نخست وزیری در دستان آقای تئوریسین پیشنهاد امریکایی‌ها به کردها و سنی‌ها برای مبارزه با داعش نا آمادگی غرب برای نتیجه برد- برد