يکشنبه 30 شهريور 1393

سرخط اخبار
امریکا نمی‌تواند به ایران بی‌توجه باشد شمارش معکوس برای تکیه دادن احمدزی بر کرسی کرزی ایران و ائتلاف توبه کنندگان ترکیه به رهبری جریان اخوان فکر می کند