پنجشنبه 30 مرداد 1393

سرخط اخبار
اوباما ایران را عضو جامعه جهانی می‌خواهد نامه رابرت اینهورن به مذاکره کنندگان ایرانی نخست وزیری در دستان آقای تئوریسین پیشنهاد امریکایی‌ها به کردها و سنی‌ها برای مبارزه با داعش