يکشنبه 11 مرداد 1394

سرخط اخبار
ترکیه همچنان با داعش سرناسازگاری ندارد پس از سفر به تهران پیامی به وین بردم در جلسه خصوصی اوباما با نمایندگان چه گذشت؟ مردم عراق در برابر خانه آیت الله سیستانی تجمع کردند