شنبه 8 فروردين 1394

سرخط اخبار
عربستان حمله به یمن را از امریکا مخفی کرده بود معضل ناهمزمانی عربستان با جهان امروز آمریکا تسلیم خواسته‌های ایران می‌شود نفت عامل اصلی جنگ است