شنبه 29 آذر 1393

سرخط اخبار
شرط اعراب برای تحقق مذاکرات نهایی چیست؟ سقوط قیمت نفت و تاثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای بعد از کوبا، نوبت ایران است؟ آمریکا برای توافق با ایران چه چیزهایی باید بداند؟