جمعه 1 تير 1397

سرخط اخبار
عربستان مسائل ژئوپولتیک را به جام جهانی کشاند قصه هم دستی عرفات و کیسینجر  کیم جونگ اون را دیوانه خطاب نکنید آینده ای ملتهب در انتظار است