سه شنبه 25 شهريور 1393

سرخط اخبار
آیا پایان عمر طالبان پاکستان فرا رسیده است؟ گام های معکوسی که آمریکا برداشت شکست جان کری در آنکارا 5 پرسش در خصوص استراتژی مبهم امریکا در برابر داعش