شنبه 11 مرداد 1393

سرخط اخبار
حذف اخوان به تشدید افراط گرایی منتهی خواهد شد حسین کامل از عدی و علی حس المجید متنفر بود چرا ترکیه و قطر به داعش روی خوش نشان می‌دهند؟ چرا اکنون زمان مناسبی برای همکاری با ایران است؟