دوشنبه 9 شهريور 1394

سرخط اخبار
برجام ایجاد تعهد می‌کند سرایت میکروب تروریسم در کل آفریقا مردم سوریه به شدت از ایرانی‌ها ستایش می‌کنند دونالد ترامپ فاشیست است؟