سه شنبه 11 شهريور 1393

سرخط اخبار
آشتی مصلحت آمیز عربستان با قطر آمرلی داعش را شکست داد ما را متحد کرد آشتی مصلحت‌آمیز اعراب با قطر ایران و 1+5 به معیارهای عینی نیاز دارند