چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

سرخط اخبار
مرجعیت بر تغییر وضع موجود تاکید دارد/مردم میان تاریکی و تغییر یکی را انتخاب کنند نگرانی آذربایجان از هم‌پیمانی ایران - روسیه امان در دوستی با تهران احتیاط می‌کند به نام ایران، به ضرر روسیه