شنبه 17 بهمن 1394

سرخط اخبار
چرا جمهوری‌خواهان از دیکتاتورهای عرب حمایت می‌کنند؟ بازیگران جنگ سوریه یاریگران مردمش نیستند دوران پادشاهی عراق تحسین برانگیز بود کمربند انجیل در برابر نوار هاروارد: کروز یا کلینتون؟