پنجشنبه 8 مهر 1395

سرخط اخبار
عربستان دوست نفرت‌آور اما قابل تحمل برای امریکا ایتالیا باید از دست خودش نجات یابد آغاز جنگ از آبان ۵۷ بود ایران می‌تواند امریکا را مهار کند