سه شنبه 21 مهر 1394

سرخط اخبار
رد توافق یعنی اتحاد مخالفان ایران تاوان سنگین محاسبات غلط اردوغان آقای اردوغان شما مسئولید اجرای توافق آغاز شده است