دوشنبه 9 شهريور 1394

سرخط اخبار
سرایت میکروب تروریسم در کل آفریقا مردم سوریه به شدت از ایرانی‌ها ستایش می‌کنند دونالد ترامپ فاشیست است؟ ایران عربستان را با آتش خودش می‌سوزاند