جمعه 10 بهمن 1393

سرخط اخبار
دیپلمات باسابقه ایرانی، سفیر پیشنهادی در سازمان ملل وقتی که موسس حزب بعث مخالف جنگ ایران و عراق می شود حزب عدالت و توسعه از کمبود چهره رنج می‌برد پیشینه تیره و تار پادشاه جدید عربستان