دوشنبه 1 دى 1393

سرخط اخبار
روسیه و ترکیه تاریخ را تکرار می‌کنند؟ پیامی که اوباما به ایران با آشتی با کوبا داد رابطه با کوبا و بازگشت واقع گرایی به سیاست خارجی امریکا یک گام تا میراث بزرگ اوباما؟