پنجشنبه 1 آبان 1393

سرخط اخبار
انتقاد دموکرات ها از طرح کاخ سفید در قبال ایران روی گردانی هیسپنیک ها از دموکرات ها در انتخابات خارطوم به محور قاهره – ریاض پیوست؟ راز دیدار العبادی قبل از عزیمت به تهران چه بود؟