پنجشنبه 11 تير 1394

سرخط اخبار
ایران، یکی از عوامل اختلاف اردوغان با گولن همه در وین منتظر دود سفید هستند مذاکرات قطعنامه 598 دشوارتر بود یا هسته‌ای؟ تحکیم جایگاه کردها در ترکیه و سوریه