سه شنبه 21 مهر 1394

سرخط اخبار
تاوان سنگین محاسبات غلط اردوغان آقای اردوغان شما مسئولید اجرای توافق آغاز شده است مسکو بهتر از تهران است!