پنجشنبه 14 اسفند 1393

سرخط اخبار
شوی انتخاباتی در کنگره آمریکا از فروپاشی یورو تا یک سال آینده تا اختلاف بر جانشینی سعود الفیصل سخنرانی نتانیاهو توهین به شعور مخاطب بود تهدید به دار زدن غایبان سخنرانی نتانیاهو