چهارشنبه 2 خرداد 1397

سرخط اخبار
معمای ناپدید شدن محمد سلمان چیست؟ ایران و آمریکا؛ فقدان عامل تاثیرگذاری مستقیم دیدار رهبران آمریکا و ازبکستان پس از ١٦ سال خواسته‌های دوازده‌گانه پمپئو مغایر واقعیات است