چهارشنبه 5 آذر 1393

سرخط اخبار
آقای اوباما برکناری هیگل کمکی به شما نمی کند انتخاب رئیس جمهور لبنان هم به تعویق افتاد؟ زمان در مذاکرات هسته‌ای به نفع آمریکاست موضع تندروهای آمریکایی به تمدید مذاکرات چیست؟