بهاء الدین بازرگانی گیلانی

بهاء الدین بازرگانی گیلانی


مترجم و پژوهشگر و متخصص امور اروپا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

نه تندروی چاره کار است نه تسلیم
نگاه ایرانی خاورمیانه

نه تندروی چاره کار است نه تسلیم

دیپلماسی ایرانی: این ایران، ترکیه، مصر، عراق و سایر تمدن های کهن منطقه هستند که نوزائی ژئوپلیتیکی آینده دنیای اسلام ...

نگاه ایران به چین آینده
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

نگاه ایران به چین آینده

دیپلماسی ایرانی: دیرزمانی است که طیفی از آگاه ترین متخصصان علوم سیاسی و تاریخی روسیه با نگاه نافذ خود به ...

ضرورت نوگرایی در فرهنگ سیاسی یکصد و پنجاه سال گذشته ایران
نگاه ایرانی خاورمیانه

ضرورت نوگرایی در فرهنگ سیاسی یکصد و پنجاه سال گذشته ایران

دیپلماسی ایرانی: ایالات متحده جدید و اخیرا پدیده ترامپ، محصول بیش از سه ربع قرن استیلای سیاست، اقتصاد و زندگی ...