نادر انتصار

نادر انتصار


دکتر نادر انتصار، پژوهشگر  امور سیاست خارجی و استاد دانشگاه آلابامای جنوبی امریکا است. 

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

بازگشت سیاست خارجی جنگ‌طلبانه
آمریکا نگاه ایرانی انتخابات آمریکا زیر ذره بین دیپلماسی ایرانی

بازگشت سیاست خارجی جنگ‌طلبانه

نویسنده: نادر انتصار  دیپلماسی ایرانی: هم اکنون مشخص شده است که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای نهایی احزاب متبوع خود ...