روزبه آرش

روزبه آرش


مترجم و روزنامه نگار

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

راهی از سرزمین هرز تا بهشت گمشده
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

راهی از سرزمین هرز تا بهشت گمشده

روزبه آرش: آنها زمانی تحت خلافت داعش زندگی می کردند؛ دورانی از توحش و عقب افتادگی. حالا تلاش دارند تا ...

داعش تمام‌شدنی است
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

داعش تمام‌شدنی است

روزبه آرش: «وحشتی که شهروندان موصل شاهد آن بوده اند، نادیده گرفتن شدن زندگی بشری است که متأسفانه بدون مجازات ...

روبات‌های افغان تنها سفر می‌کنند
اخبار اصلی آمریکا آسیا و آفریقا

روبات‌های افغان تنها سفر می‌کنند

روزبه آرش: هرجا ذهن های هوشمند و کمی خلاقیت در کنار هم جمع شوند، روبات ها سر بیرون خواهند آورد. ...

آن قاب عکس لعنتی را بردار
اخبار اصلی آمریکا

آن قاب عکس لعنتی را بردار

روزبه آرش: «آنها دروغ های ما را تماشا می کنند. شاید به ما می خندند.» عکس های دروغ، قاب های ...

چیزی برای ترسیدن نداریم
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

چیزی برای ترسیدن نداریم

روزبه آرش: بشمارید: یک... دو... سه! در همین مدت یک نفر در جهان خانه و کاشانه خود را از دست ...

برشی از زمان بدون سوخت
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

برشی از زمان بدون سوخت

روزبه آرش: جنگ در سوریه وارد ششمین سال خود شده است. این جنگ هر روز بیش از گذشته مردم را ...

ترامپ در لباس مهاجران
اخبار اصلی آمریکا

ترامپ در لباس مهاجران

روزبه آرش: دونالد ترامپ، لباسی کثیف و گلی پوشیده؛ صورتش شکسته شده و رد لغزیدن اشک بر صورت خاکی اش ...

از ورشو تا تهران
اخبار اصلی اروپا آسیا و آفریقا

از ورشو تا تهران

روزبه آرش: «تاجی»، نام یک طوطی است؛ پرنده ای که آزادانه در آپارتمانی در مرکز تهران این سو و آن ...

خروج ترامپ از کلوپ جهان سبز
اخبار اصلی آمریکا

خروج ترامپ از کلوپ جهان سبز

روزبه آرش: دوست دارد مخالفت کند. تمام آنچه تا کنون به دست آمده را از بین ببرد حتی اگر به ...