روزبه آرش

روزبه آرش


مترجم و روزنامه نگار

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

حکایت مرد محبوب و مغضوب دایره‌های قرمز
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

حکایت مرد محبوب و مغضوب دایره‌های قرمز

نویسنده: روزبه آرش دیپلماسی ایرانی: برای نسل دهه 60 همیشه دایره های قرمز محدود وجود داشته است، دایره هایی واقعی و ...

شتاب بی‌امان دسته احمق‌ها
آمریکا ترجمه برگزیده

شتاب بی‌امان دسته احمق‌ها

دیپلماسی ایرانی: اگر می خواهید این مطلب را بخوانید باید قوی باشید. ترس دردی را دوا نمی کند بلکه ایستادن ...