نعمت الله مظفرپور

نعمت الله مظفرپور


پژوهشگر اندیشه سیاسی و دیپلماسی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

سیاست همسایگی دولت سیزدهم، نیازمند دکترین تناسب و تدریج است
اخبار داخلی نگاه ایرانی

سیاست همسایگی دولت سیزدهم، نیازمند دکترین تناسب و تدریج است

دیپلماسی ایرانی: • در یادداشت «الگوهای سیاست خارجی طراز گام دوم انقلاب اسلامی» در همین سایت برخی محورهای تناسب و تدریج ...

آورده های داود فیرحی و موسی نجفی برای سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی
اخبار داخلی نگاه ایرانی

آورده های داود فیرحی و موسی نجفی برای سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی

دیپلماسی ایرانی:   نگارنده به عنوان یک دانشجوی اسلام گرا، از بدو ورود به محیط دانشگاه در نیمه دهه 70 تاکنون همواره ...

الگوهای سیاست خارجی طراز گام دوم انقلاب اسلامی
اخبار داخلی نگاه ایرانی

الگوهای سیاست خارجی طراز گام دوم انقلاب اسلامی

دیپلماسی ایرانی: توفیق عمل دیپلماتیک، نیازمند نظریه پشتیبان است. لذا «اندیشه سیاسی» نه تنها مادر سیاست خارجی بلکه دیپلماسی است.  1. مفاهیم ...

تحریم‌های اقتصادی به مثابه نقض حقوق مدنی – سیاسی و جنگ تمدنی
اخبار داخلی اقتصاد و انرژی نگاه ایرانی

تحریم‌های اقتصادی به مثابه نقض حقوق مدنی – سیاسی و جنگ تمدنی

دیپلماسی ایرانی: گفتمان مسلط جهانی و سازمانهای بین المللی از جمله گزارشهای گزارشگر اقدامات قهری یکجانبه ناظر بر این است ...

چرا طرح صلح هرمز ناممکن است؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

چرا طرح صلح هرمز ناممکن است؟

دیپلماسی ایرانی: 1. گفته می شود طرح صلح هرمز بعد از روی کارآمدن جو بایدن مورد توجه بیشتر واقع خواهد شد. در ...

کارآمدی سیاست خارجی و قدرت نرم ایران نیازمند اندیشه داود فیرحی است
نگاه ایرانی خاورمیانه

کارآمدی سیاست خارجی و قدرت نرم ایران نیازمند اندیشه داود فیرحی است

نویسندگان: محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و نعمت اله مظفرپور، همکار و مشاور ایشان دیپلماسی ایرانی: ...

از ابن خلدون چه آموختم؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

از ابن خلدون چه آموختم؟

نویسنده: نعمت اله مظفرپور، پژوهشگر دیپلماسی ایرانی: 1.    اساس سیاست خارجی و دیپلماسی موفق ، فهم و تفسیر صحیح تحولات سیاسی و ...

چرا ایران و امریکا دعوا دارند؟
آمریکا نگاه ایرانی خاورمیانه

چرا ایران و امریکا دعوا دارند؟

نویسنده: نعمت اله مظفرپور، پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی و دیپلماسی دیپلماسی ایرانی: نزاع 4 دهه ای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکی ...