عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

معمای امنیت در افغانستان پساآمریکا
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

معمای امنیت در افغانستان پساآمریکا

دیپلماسی ایرانی: چرا منطقه و فرامنطقه در یک بدبینی ذهنی، در تلاش بازی امنیتی در میدان افغانستان‌اند؟ این سؤال را ...

بازی امنیتی پاکستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

بازی امنیتی پاکستان

دیپلماسی ایرانی: دولت پاکستان، اعلام کرده که گراف حملات طالبان پاکستانی (تی تی پی) افزایش یافته و در یک سال ...

ساخت طالبان: قصر تروریسم شرقی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ساخت طالبان: قصر تروریسم شرقی

دیپلماسی ایرانی: هدف تروریسم بین الملل در بستر افغانستان (طالبان، القاعده و بیست گروه تروریستی وابسته به داعش خراسان)، یک ...

تنش نظامی میان طالبان و پاکستان؛ ادامۀ یک سناریوی استخباراتی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تنش نظامی میان طالبان و پاکستان؛ ادامۀ یک سناریوی استخباراتی

دیپلماسی ایرانی: تصور نگارنده بر این است که آنچه میان طالبان و ارتش پاکستان رخ می‌دهد یک بازی استخباراتی، یک ...

پانزده ویژگی نظام بین الملل پساگذار
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

پانزده ویژگی نظام بین الملل پساگذار

دیپلماسی ایرانی: صحبت از تحول کیفی و کمی در توضیح و استفاده قدرت، در زمان پر آشوب فعلی در نظام ...

چین محتاط در برابر افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

چین محتاط در برابر افغانستان

دیپلماسی ایرانی: چین در برابر مسیر واخان که افغانستان را با چین وصل می کند، محتاطانه برخورد می کند. دلیل ...

زن ستیزی طالبان برای چیست؟!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

زن ستیزی طالبان برای چیست؟!

دیپلماسی ایرانی: چرا زنان تاجیک در حاکمیت طالبان، سلاخی حیثیتی می شوند؟ چه اهدافی در پس این عملکرد طالبانی، وجود ...

جهان چرا طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جهان چرا طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟

دیپلماسی ایرانی: بیش از دو سال و نیم می شود که طالبان به قدرت برگردانده شده اند. در این مدت، ...