User Image

سید علی موسوی خلخالی

روسیه به دنبال جنگ سرد با امریکا است

روسیه به دنبال جنگ سرد با امریکا است

  دیپلماسی ایرانی: در سال گذشته سایت دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم، روزنامه نگار و نویسنده مشهور و از چهره ...

امریکا در برابر حملات القاعده سکوت کرد

امریکا در برابر حملات القاعده سکوت کرد

  دیپلماسی ایرانی: واقعه 11 سپتامبر را می توان مهم ترین واقعه هزاره سوم تاریخ بشریت تا کنون دانست. چه از ...

شاه ایران از حسنی حمایت می کرد

شاه ایران از حسنی حمایت می کرد

  دیپلماسی ایرانی: محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری و جهان عرب به تازگی کتابی را با عنوان "حسنی مبارک ...

رقبای مرسی رهبران اپوزسیون می‌شوند

رقبای مرسی رهبران اپوزسیون می‌شوند

دیپلماسی ایرانی: محمد مرسی به زودی شصتمین روز حضورش در کاخ ریاست جمهوری مصر را تجربه می کند و این ...

ترکیه ساده است، خبره نیست

ترکیه ساده است، خبره نیست

دیپلماسی ایرانی: در سال گذشته سایت دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم، روزنامه نگار و نویسنده مشهور و از چهره ...

چرا پرونده 11 سپتامبر متهم نداشت؟

چرا پرونده 11 سپتامبر متهم نداشت؟

دیپلماسی ایرانی: واقعه 11 سپتامبر را می توان مهم ترین واقعه هزاره سوم تاریخ بشریت تا کنون دانست. چه از ...

قصه خرید میراژها را جلود هم تایید کرد

قصه خرید میراژها را جلود هم تایید کرد

  دیپلماسی ایرانی: محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری و جهان عرب به تازگی کتابی را با عنوان "حسنی مبارک ...

ایران حکیمانه رفتار می‌کند

ایران حکیمانه رفتار می‌کند

دیپلماسی ایرانی: در سال گذشته سایت دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم، روزنامه نگار و نویسنده مشهور و از چهره ...

حادثه‌ای که بهانه‌ای برای حمله به عراق شد

حادثه‌ای که بهانه‌ای برای حمله به عراق شد

دیپلماسی ایرانی: واقعه 11 سپتامبر را می توان مهم ترین واقعه هزاره سوم تاریخ بشریت تا کنون دانست. چه از ...

مبارک بلد نبود حرف سیاسی بزند

مبارک بلد نبود حرف سیاسی بزند

دیپلماسی ایرانی: محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری و جهان عرب به تازگی کتابی را با عنوان "حسنی مبارک ...

مصر بی ثبات است ولی جنگ نمی شود

مصر بی ثبات است ولی جنگ نمی شود

دیپلماسی ایرانی: در سال گذشته سایت دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم، روزنامه نگار و نویسنده مشهور و از چهره ...

بوش چگونه 11 سپتامبر را علیه صدام بهانه کرد

بوش چگونه 11 سپتامبر را علیه صدام بهانه کرد

دیپلماسی ایرانی: واقعه 11 سپتامبر را می توان مهم ترین واقعه هزاره سوم تاریخ بشریت تا کنون دانست. چه از ...

درباره‌ نویسنده

روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.