علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

نقش سفارتخانه ها در روابط ایران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش سفارتخانه ها در روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: نهاد سفارت در طول تاریخ ایفاگر نقش و مسئولیت بارز در روابط خارجی حاکمیت ها در ادوار مختلف ...

ضرورت رنسانس روابط دو جانبه تهران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

ضرورت رنسانس روابط دو جانبه تهران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: اروپا در شکل اتحادیه و قاره ای دوره ای سخت را با توجه به برگزیت، استیلای طالبان بر ...

دولت سیزدهم و روابط با اتحادیه اروپا
اروپا نگاه ایرانی

دولت سیزدهم و روابط با اتحادیه اروپا

دیپلماسی ایرانی: تحولات پیرامونی منطقه ایران بویژه تسلط غافلگیر کننده طالبان بر افغانستان؛ پیروزی دکتر رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ...

از استیلای برق آسای طالبان بر افغانستان تا شوک آمریکا به شرکای یورآتلانتیک
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

از استیلای برق آسای طالبان بر افغانستان تا شوک آمریکا به شرکای یورآتلانتیک

دیپلماسی ایرانی: اشغال عراق، افغانستان، لیبی و جنگ در سوریه از پیچیده ترین موضوعات امنیتـی در سـطح بـین المللـی در ...

الگو سازی نوین در همکاری با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

الگو سازی نوین در همکاری با اروپا

  دیپلماسی ایرانی: دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار میآید و به ...

نقش دانش بنیان ها در همکاری ایران با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش دانش بنیان ها در همکاری ایران با اروپا

دیپلماسی ایرانی: جهان هزاره سوم میلادی را با چالش مهم حادثه تاثیرگذار 11 ستامبر 2001 و به تبعه آن  اشغال ...

نقش روسای جمهوری در تعمیق روابط ایران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش روسای جمهوری در تعمیق روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: در دوران پس از انقلاب اسلامی از طرفی همسایگی با صدام؛ طالبان و حضور نیروهای بیگانه در کشورهای ...

نقش روسای جمهوری ایران در روابط با اروپا
اخبار داخلی نگاه ایرانی

نقش روسای جمهوری ایران در روابط با اروپا

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر که صحنه روابط بین الملل از مسائلی چون تغییرات بنیادین در خاورمیانه و خلیج فارس، ...

شلیک با کلیک
اروپا نگاه ایرانی

شلیک با کلیک

دیپلماسی ایرانی: بیش از 50 کشور اروپایی با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون سه دهه بعد از جنگ سرد و ...