تصاویر: ایران و ترکیه؛ فرصت و چالش‌های همسایگی

۰۱ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۹:۵۸ کد : ۱۹۱۱۷۹۸ ایران و ترکیه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
تصاویری از بیست و یکمین نشست بررسی سیاست خارجی سایت دیپلماسی ایرانی با موضوع «ایران و ترکیه؛ فرصت و چالش‌های همسایگی»
تصاویر: ایران و ترکیه؛ فرصت و چالش‌های همسایگی

نظر شما :