ایران و ترکیه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

مصر نه تابع ترکیه است نه مقلد ایران

مصر نه تابع ترکیه است نه مقلد ایران

حسین جابر انصاری، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لیبی با اشاره به بحث الگوگیری مصر از ترکیه معتقد است مصر الگوی خود را ارائه می دهد و الگوی ترکی را نخواهد پذیرفت.

ادامه مطلب