محمد ایرانی در نشست بررسی آثار سیاسی توافقنامه ژنو:

توافقنامه ژنو، برخی از اعراب را نگران کرد

سفیر سابق ایران در لبنان و کارشناس مسائل خاورمیانه بر این عقیده است اقدامات تروریستی در لبنان، سوریه و عراق به دلیل بروز نگرانی های برخی دولت های عربی و به منظور تقابل با جمهوری اسلامی ایران است.
توافقنامه ژنو، برخی از اعراب را نگران کرد

دیپلماسی ایرانی: سفیر سابق ایران در اردن بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی که توسط سایت دیپلماسی ایرانی برگزار می شود به رویدادهای تروریستی در منطقه پرداخته و آن را ناشی از نگرانی های برخی دولت های عربی از توافقنامه ژنو بر شمرد. متن سخنان این کارشناس مسایل منطقه در این نشست به شرح زیر است :

با وجود نتایج مثبت و دستاوردهایی که در توافق ژنو برای جمهوری اسلامی ایران چه در سطح داخلی و چه منطقه ای و بین المللی، اما نگرانی هایی را برای برخی دولت های عربی به وجود آورده و موجی از تحرکات را توسط بعضی از کشورهای عربی در منطقه علیه ایران هم شاهد هستیم. برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در کنار اسرائیل مواضعی در قبال این پرونده گرفتند که برای افرادی که پیگیری می کنند، روشن است. بحث اساسی آنها نگرانی از توسعه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. آنها معتقدند رهایی ایران از مساله پرونده و بحران هسته ای فرصت مناسبی برای گسترش نفوذ ایران در منطقه فراهم خواهد کرد. هم زمانی این موضوع _ توافق ژنو _ با با وضعیت جدیدی که در سوریه به وجود آمد، یعنی پیشروی دولت سوریه در صحنه میدانی، در صحنه سیاسی و تثبیت شرایط موجود تا حدودی زیادی به سود دولت، نگرانی دولت ها را دو چندان کرده با این ذهنیت که طرح ایران در منطقه به ویژه در حوزه عراق، لبنان و سوریه در حال پیش روی است.

افزایش خشونت، ترور، انفجار و افراطی گرایی هایی که در این مدت شاهد بودیم به ویژه در لبنان، حاصل چنین نگاه و نگرانی است. گرچه بیشتر این تحرکات و برخوردهای خشونت آمیز به نام تقابل مذهبی و دینی شکل می گیرد، یعنی حمایت از حامیان یک مذهب علیه دیگر مذاهب، اما کامل روشن بوده که ریشه این رویکرد، سیاسی و نه مذهبی و طائفه ای است. به عبارت دیگر طرف هایی که به آن اشاره شد، از این جریان تندرو و افراطی خشونت آمیزف به عنوان یک ابزار سیاسی برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند.

اکنون شاهدیم، موج انفجارات در طی یک ماه اخیر، سراسر لبنان را فرا گرفته و شرایط بی ثبات امنیتی را در آنجا ایجاد کرده است، در حالی که مردم این منطقه، مردمی هستند که اعتقاد به زندگی مشترک و همزیستی مسالمت آمیز دارند و تمایل دارند در کنار هم سال ها بدون تنش زندگی کرده و یکدیگر را بپذیرند.

نکته دیگر در این باره تلاشی است که برای عدم حضور ایران در اجلاس ژنو 2 برای بحران سوریه تشکیل می شود، صورت می گیرد. این هم یکی از نگرانی هاست که معتقدم حضور ایران موجب توسعه نقش آفرینی مثبت آن در منطقه خواهد شد. به صورت مشخص تلاش های عربستان سعودی است که اجازه نمی دهد ایران در این اجلاس مشارکت داشته باشد. با این همه تاثیر توافق ژنو به نوعی باعث نگرانی برخی از کشورهای عربی شده که معتقدم باید راهکاری برای کنترل این مساله و پایان آن اندیشیده شود.

کلید واژه ها: محمد ایرانیتوافق نامه ژنو، آثار سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای


نظر شما :