متن کامل گزارش آژانس درباره پایبندی ایران

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۱ کد : ۱۹۴۶۸۳۶ سرخط اخبار

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران درچارچوب برنامه اقدام مشترک به تعهداتش پایبند بوده است.

به گزارش ایسنا، متن کامل گزارش آژانس درباره برنامه اقدام مشترک به این شرح است:

«متن وضعیت برنامه هسته ای ایران در چارچوب برنامه اقدام جامع مشترک

تهیه گزارش توسط دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

این گزارش اطلاعات لازم در رابطه با شرایط کنونی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقدامات داوطلبانه ای که ایران در راستای اجرای موارد برنامه اقدام مشترک که در 24 نوامبر 2013 در ژنو میان ایران و کشورهای 1+5 به دست آمد با اجرای آن ها موافقت کرده است جمع آوری شده است.

برنامه اقدام مشترک نخستین بار از 20 ژانویه 2014 به مدت 6 ماه اجرایی شد. این تفاهم دومین بار نیز از 24 جولای 2014 تا 24 نوامبر 2014 تمدید شد و در 24 نوامبر تا 30 ژوئن 2015 برای سومین بار تمدید شد.

آژانس تایید می کند که ایران از تاریخ 20 ژانویه 2014 تاکنون به اجرای اقدامات زیر پایبند بوده است:

1- ایران اورانیوم 235 را در هیچ یک از تاسیسات هسته ای اش بیش از 5 درصد غنی سازی نکرده است.

2- ایران در هیچ یکی از تاسیسات هسته ای خود زنجیره به هم پیوسته آبشارهای سانتریفیوژها را فعال نکرده است.

3- ایران 108.4 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20 درصد را به اورانیوم با درصد کم تر از 5 درصد رقیق کرده است.

4- ایران 100 کیلوگرم از اورانیوم UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد اورانیوم 235 را در پروسه تبدیل به صفحه سوخت به منظور تبدیل به اکسید اورانیوم، تزریق کرده است. .

5- هیچ فعالیتی را در رابطه با روند بازگرداندن اورانیوم اکسید شده به اورانیوم 235 (UF6) در سایت هسته ای فردو انجام نداده است.

6- هیچ پیشرفتی را در فعالیت های خود در تاسیسات غنی سازی سوخت فردو و راکتور آب سنگین اراک (IR40) که شامل تولید و آزمایش سوخت مناسب برای این راکتور است را انجام نداده است.

7- اطلاعات طراحی خود برای راکتور IR-40 را به روز کرده و با آژانس بر سر یک رویکرد پادمانی (تدابیر امنیتی) بر اساس اقدامات امنیتی مورد توافق در پنج مه سال 2014 توافق کرده است.

8- در نیروگاه غنی سازی پودر UO2 مقدار 2770 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 درصد U235 را به فرایند تبدیل تزریق کرده است.

9- به فعالیت های تحقیقات و توسعه پادمانی آژانس در نیروگاه غنی سازی پایلوت (PFEP) بدون انباشت کردن اورانیوم غنی شده ادامه داده است.

10- در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) فعالیت های مربوط به تولید رادیو ایزوتوپ های یودین، مولیبدن و زنون و نیز فعالیت های مرتبط با بازفرآوری را در این نیروگاه یا هیچ یک از تاسیسات هسته ای دیگری که آژانس به آن ها دسترسی داشته را انجام نداده است.

11- ادامه همکاری با آژانس در بازرسی های روزانه و ورود به تاسیسات غنی سازی فردو و نطنز

12- فراهم کردن اطلاعات و دسترسی لازم به معادن اورانیوم گچین، ساغند و به کارخانه تولید اورانیوم در اردکان

13- فراهم کردن دسترسی های مدیریت شده به مرکز تولید، ساخت، مونتاژ و روتور سانتریفیوژها و مکان های نگهداری از آن ها و نیز فراهم کردن اطلاعات مربوطه و انتقال آن به آژانس.

هم چنین ایران در رابطه با گسترش بازرسی ها از تاسیسات هسته ای خود اقدامات زیر را انجام داده است:

1- تحویل نقشه های کامل از تاسیسات و جزییات همه ساختمان های موجود در سایت های هسته ای خود.

2- توضیح در مورد میزان و نحوه فعالیت های در حال انجام در همه مکان هایی که فعالیت های هسته ای در آن ها انجام می شود.

3- ارائه اطلاعات لازم در رابطه با معادن و آسیاب اورانیوم و مواد خام اولیه به آژانس.

به علاوه آژانس تایید می کند که ایران از 24 جولای 2014 به موارد زیر نیز پایبند بوده است:

1- 40.2 کیلوگرم از اکسید اورانیوم (U3O8) را که از تبدیل اورانیوم UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد U-235 به دست آمده را برای تولید صفحات سوختی راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است.

2- کیلوگرم از اکسید اورانیوم (U3O8) را که از تبدیل اورانیوم UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد U-235 به دست آمده را برای تولید صفحه های سوختی مجازی برای ساخت مولیبدن 99 استفاده کرده است.

3- حدود 4118 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده 2 درصد (U235) را تا سطح اورانیوم طبیعی رقیق کرده است.»

کلید واژه ها: تاسیسات هسته ای


نظر شما :