علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

رئیس جمهور رئیسی در روسیه
نگاه ایرانی خاورمیانه

رئیس جمهور رئیسی در روسیه

دیپلماسی ایرانی: در حالی که حملات وحشیانه به غزه ادامه دارد؛ در ادامه تلاش های دیپلماتیک دو ماه گذشته کشورمان ...

زیر ذره بین بایدن و شی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

زیر ذره بین بایدن و شی

دیپلماسی ایرانی: رشد علم و تکنولوژی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و عمرانی جوامع در هزاره سوم دارد ولی سیاست ...

شوک اروپایی به یک کمربند یک راه
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

شوک اروپایی به یک کمربند یک راه

دیپلماسی ایرانی: ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، تنها نخست وزیر اتحادیه اروپا خواهد بود که در سومین مجمع کمربند و ...

تحرکات تحریک آمیز در قفقاز و تله انفجاری
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

تحرکات تحریک آمیز در قفقاز و تله انفجاری

دیپلماسی ایرانی: تاثیرات جنگ در اوکراین موجب تغییرات مهمی در ژئواستراتژی محور اورآسیایی شده و اولویت روسیه به رسیدگی به ...

آوردگاه اوکراین ارمغان و  آرمانی برای اسلحه سازان
اروپا نگاه ایرانی

آوردگاه اوکراین ارمغان و  آرمانی برای اسلحه سازان

دیپلماسی ایرانی: با نگاهی گذرا بر تاریخ جنگ ها در جهان بویژه بعد از جنگ دوم جهانی این نتیجه بدست ...

از هم پوشانی هم افزا تا همکاری درآمدزا
اروپا نگاه ایرانی

از هم پوشانی هم افزا تا همکاری درآمدزا

دیپلماسی ایرانی: با روی کار آمدن دولت سیزدهم به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران برای افزایش سطح همکاری ...

صادرات آب به یک هزارم قیمت چرا؟!
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

صادرات آب به یک هزارم قیمت چرا؟!

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر که صحنه روابط بین الملل متأثر از مسائلی چون جنگ و نزاع در منطقه پیرامونی ...

فعلا امریکا و انگلیس برندگان آوردگاه ادامه‌دار اوکراین هستند
اروپا نگاه ایرانی

فعلا امریکا و انگلیس برندگان آوردگاه ادامه‌دار اوکراین هستند

دیپلماسی ایرانی: با گذشت دو ماه از جنگ در اوکراین بر همه روشن است که این بحران فراتر از درگیری ...

نقش دیپلمات ها در روابط ایران و اروپا
اخبار داخلی اروپا نگاه ایرانی

نقش دیپلمات ها در روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: دیپلماسی اساساً یک حوزه محافظه کارانه و بسیار حساس است که با اهداف بسیار مهم حفاظت و دفاع ...