بشیر اسماعیلی

بشیر اسماعیلی


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پیمان شانگهای، بلوک قدرتمند در برابر غرب
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

پیمان شانگهای، بلوک قدرتمند در برابر غرب

دیپلماسی ایرانی: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای پس از مدت ها ماندن در وضعیت عضو ناظر، اینک به ...

نقد و نگاهی به مجموعه فیلم های « «پاکسازی: Purge»
اخبار اصلی آمریکا سینما دیپلماسی

نقد و نگاهی به مجموعه فیلم های « «پاکسازی: Purge»

دیپلماسی ایرانی: در این روزها برخی شیوع پاندمی کرونا را قویا به بیوتروریسم نسبت می دهند و آن را ساخته ...

خیانت امریکا از شاه تا افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

خیانت امریکا از شاه تا افغانستان

دیپلماسی ایرانی: در این روزها، تصویری فاجعه بار در تاریخ معاصر جهان رقم خورد؛ مردم، هواپیمای ارتش آمریکا را که ...

نقدی به تیم پناهندگان شرکت کننده در المپیک
اخبار داخلی انتخاب سردبیر

نقدی به تیم پناهندگان شرکت کننده در المپیک

دیپلماسی ایرانی: این روزها و همزمان با برگزاری المپیک توکیو، ماجرای ورزشکاران مدال آوری که از ایران رفتند و به ...