غلامرضا مصدق

غلامرضا مصدق


استاد دانشگاه و مدیرکل و رئیس سابق سازمان صنایع و معادن استان لرستان.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

تحریم نعمت نیست
اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر

تحریم نعمت نیست

دیپلماسی ایرانی: درپی استقرار مجلس انقلابی، خوشبختانه دولت انقلابی، جوان و حزب الهی هم مستقر شده است. حداکثر تا دو ...

درباره قضیه جنگ ایران و عراق
خاورمیانه انتخاب سردبیر

درباره قضیه جنگ ایران و عراق

دیپلماسی ایرانی: علی رغم گذشت بیش از چهل سال از آغاز جنگ، بحث بر سر اینکه کدام کشور عامل شروع ...

خوره تحریم بر اقتصاد ایران
اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر

خوره تحریم بر اقتصاد ایران

دیپلماسی ایرانی: سود خالص به قول ما ایرانی ها کاسبی و به قول کفار بیزینس در دنیا به طور معمول ...