مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر محمود واعظى "


واعظی و درخواست ملاقات ترامپ؟
سیگنال برای دیدار یا اهدافی دیگر در میان است

واعظی و درخواست ملاقات ترامپ؟

صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد:آشفتگی و سردرگمی استرتژیکی که در عرصه اقتصادی گریبانگیر دولتمردان شده به بدنه سیاسی و اظهارات مقامات نیز سرایت کرده است.

ادامه مطلب