مطالب مرتبط با کلید واژه " بحران آفرینی ترامپ "


ترامپ دست از بحران سازی بردارد
بی ثبات سازی ایران به نفع آمریکا نیست

ترامپ دست از بحران سازی بردارد

بی ثباتی ایران به نفع آمریکا نخواهد بود. با این وجود، دولت ترامپ، تصمیم گرفت از توافق هسته ای ایران خود را کنار بکشد.

ادامه مطلب