مطالب مرتبط با کلید واژه

شکاف میان آمریکا و اروپا


ترامپ چیزی از نحوه عملکرد توافق های بین المللی نمی داند
خروج آمریکا از برجام و بحران دیپلماسی در عرصه جهانی

ترامپ چیزی از نحوه عملکرد توافق های بین المللی نمی داند

دولت ترامپ دو سال پیش از یک توافق بین المللی که بیشتر تحریم های اعمالی علیه ایران را در ازای محدودیت های سختگیرانه بر برنامه هسته ای این کشور لغو کرده بود، خارج شد. ترامپ این توافق مذاکره شده توسط دولت اوباما و نزدیک ترین متحدان اروپایی آمریکا را «بدترین توافق تاریخ» خوانده و سعی کرده آن را نابود سازد. او تحریم های اقتصادی را مجددا علیه ایران اعمال و متحدان اروپایی را به تحریم های ثانویه تهدید کرده است. تاثیر این اقدامات آنچنان ناخوشایند بود که اکنون دیگر کشورها دیگر به تعهدات بین المللی آمریکا حتی ورای انتخابات بعدی اعتمادی ندارند.

ادامه مطلب
آقایان ترامپ همین است به او عادت کنید
لزوم اتخاذ رویکرد سیاست حرفه ای در اروپا

آقایان ترامپ همین است به او عادت کنید

این فرصتی است که دوره ی ریاست جمهوری ترامپ پیش روی ما گذاشته است: بازسازی سیاست های حرفه ای.سیاستمداران این فرصت را دارند تا نشان دهند حضورشان لازم است چون تنها آنها می توانند از پس چالش های پیش روی ما بر بیایند.

ادامه مطلب