مطالب مرتبط با کلید واژه " عدم اجماع برای تحریم ایران "


خشم تندروهای آمریکا از احتمال ماندن ایران در سوئیفت
فشار شبه حداکثری جایگزین فشار حداکثری شده است؟

خشم تندروهای آمریکا از احتمال ماندن ایران در سوئیفت

از اینکه می بینند وزارت خزانه داری احتمالا به جای هدف قرار دادن اعضای سوئیفت در صورت عدم قطع ارتباط با ایران، ترجیح می دهد از ابزارهای امن موجود برای انزوای ایران استفاده کند ، در غلیان و خشم هستند.

ادامه مطلب