مطالب مرتبط با کلید واژه

میزان محبوبیت پوتین


آخرین نظرسنجی‌ها از محبوبیت پوتین و نظر مردم درباره جنگ اوکراین
روس ها همچنان غرب و امریکا را مقصر تنش می دانند

آخرین نظرسنجی‌ها از محبوبیت پوتین و نظر مردم درباره جنگ اوکراین

در ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۴۷ درصد از روس ها بی چون و چرا از اقدامات ارتش روسیه حمایت کردند، در حالی که ۲۸ درصد دیگر گفتند که تا حد زیادی از این اقدامات پشتیبانی می کنند. دسته اول بالاترین سطح حمایت از پوتین و احساس غرور را نسبت به آنچه در اوکراین اتفاق می افتد، ابراز می کنند. پشتیبانی دسته دوم تا حدودی کمتر است.

ادامه مطلب
او دیگر نماد عظمت روسیه نیست
محبوبیت پوتین رو به زوال

او دیگر نماد عظمت روسیه نیست

تا زمانی که پوتین به تغییرات واقعی در روسیه دست نزند، نرخ محبوبیت او به سقوط ادامه می دهد، و این بخت را افزایش می دهد که به طریقی او پس از پایان این دور از ریاست جمهوری ای اش از قدرت کنار برود، البته اگر پیش از این موعد کنار نرود.

ادامه مطلب