مطالب مرتبط با کلید واژه " تظاهرات در روسیه "


تکاپوی گسترده در روسیه در اعتراض به بازداشت رهبر مخالفان
مردم نسبت به وضعیت کشور معترضند

تکاپوی گسترده در روسیه در اعتراض به بازداشت رهبر مخالفان

زنی که در تظاهرات اعتراض آمیز روسیه شرکت کرده بود، با اشاره به این که: «نمی توانم قبول کنم ناوالنی که هیچ جرمی مرتکب نشده است در بازداشت بسر ببرد. با اینکه مردم از وضعیت بد اقتصادی رنج می برند، ولی دولت هیچ کاری انجام نمی دهد» از دولت پوتین انتقاد کرد. روز بیست و سوم ژانویه هم مانند روزهای گذشته ابتلای بیش از بیست هزار نفر به ویروس کرونا در یک روز در روسیه تایید شده است. هم اکنون در روسیه نارضایی مردم از رکود اقتصادی افزایش یافته و مخالفت ها در واکنش به دولت پوتین که معترضان را سرکوب کرده در حال گسترش است.  

ادامه مطلب
او دیگر نماد عظمت روسیه نیست
محبوبیت پوتین رو به زوال

او دیگر نماد عظمت روسیه نیست

تا زمانی که پوتین به تغییرات واقعی در روسیه دست نزند، نرخ محبوبیت او به سقوط ادامه می دهد، و این بخت را افزایش می دهد که به طریقی او پس از پایان این دور از ریاست جمهوری ای اش از قدرت کنار برود، البته اگر پیش از این موعد کنار نرود.

ادامه مطلب