مطالب مرتبط با کلید واژه

بهبود روابط ترکیه و اتحادیه اروپا


ترامپ ترکیه و اروپا را به هم نزدیک می کند
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا رو به تشنچ است

ترامپ ترکیه و اروپا را به هم نزدیک می کند

طی چند ماه اخیر، جو حاکم بر روابط بین این دو کشور، و به طور کلی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، به سرعت تغییر کرده است. این تغییر فوق العاده یک عامل اصلی دارد: رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ.

ادامه مطلب