مطالب مرتبط با کلید واژه

فشارهای آمریکا علیه ایران


تعدیل سیاست واشنگتن در قبال تهران رویکرد «شرق و غرب توامان» را ممکن می سازد
برای ایران، شرق جایگزین اتحادیه اروپا می شود؟ (بخش نهم و پایان این مطلب)

تعدیل سیاست واشنگتن در قبال تهران رویکرد «شرق و غرب توامان» را ممکن می سازد

ایران با توجه به چهار دهه خصومت با ایالات متحده، قاطعانه تصمیم گرفته است سیاست دو جانبه «آسیایی شدن» و «آمریکایی زدایی» را برای اطمینان از بقا و شکوفایی آتی خود دنبال کند. به عبارت دیگر، از آنجایی که نشانه های قابل توجهی دال بر اینکه ایالات متحده مواضع خود را در قبال ایران تعدیل می کند وجود ندارد، این کشور در صدد آن برآمده تا روابط اقتصادی و استراتژیکی قوی با سایر قدرت های جهانی ایجاد و روی تغییر سیستمی جهان و افزایش قدرت های آسیایی به عنوان قانون گذاران آینده، سرمایه گذاری کند. چرخش ایران به سمت شرق اساسا سدی برای جلوگیری از نفوذ آمریکا و به نفع بقای اقتصادی آن است که گسترش روابط با چین و دیگر قدرت های آسیایی را در نظر بگیرد. مساله بیشتر ضرورت است تا انتخاب. 

ادامه مطلب
اصلاحات داخلی و نظم منطقه ای، راه حل ایران به سوی شکوفایی
برای ایران، شرق جایگزین اتحادیه اروپا می شود؟ (بخش هشتم)

اصلاحات داخلی و نظم منطقه ای، راه حل ایران به سوی شکوفایی

ایران همچنان درگیر وعده آینده بهتر در آسیا و مشکلات کنونی در دفاع از منافع منطقه ای خود در برابر اعمال فشارهای آمریکا و متحدانش است. عوامل داخلی و نفوذ و تاثیر نیروهای خارجی که در صحنه ژئوپلتیک بازی می کنند، به یک اندازه در سرنوشت ایران نقش دارند. با این حال، تغییر سیستمی در قرن بیست و یکم می تواند این فرصت را برای ایران فراهم آورد تا به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای و یک اقتصاد سعادتمند آسیایی، رشد کند. اگرچه، جمهوری اسلامی برای موفقیت این رویکرد باید شرایط داخلی و منطقه ای را همسو سازد و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در پیش بگیرد تا بتواند ادغام ایران در نظام جهانی را تسهیل کند و به طور همزمان، به منطقه نظم دهد.

ادامه مطلب
سعودی ها در توهم هژمونی
ریاض تا مواجهه با تهران راه زیادی در پیش دارد

سعودی ها در توهم هژمونی

ظهور دولت ترامپ با تلاشی تازه برای ایجاد فضایی تک قطبی در خلیج فارس با محوریت عربستان همزمان شد؛ تلاشی که در راستای تغییر توازن دیرینه قدرت به نفع هژمونی سعودی صورت گرفته و انگیزه پنهان پشت جاه طلبی های «چشم انداز ۲۰۳۰» ریاض برای تبدیل کشور به قلب جهان عرب و مسلمان محسوب می شود. اما ریاض برای وادار کردن تهران به پذیرش هژمونی خود راه زیادی دارد...

ادامه مطلب