مطالب مرتبط با کلید واژه

پروژه های اقتصادی اسرائیل و اعراب


نزدیکی اسرائیل و کشورهای عربی به بهانه منافع اقتصادی
زمینه برای صلح فلسطین-اسرائیل مهیا می شود؟

نزدیکی اسرائیل و کشورهای عربی به بهانه منافع اقتصادی

 به نظر می رسد «معامله قرن» دونالد ترامپ محکوم به شکست است و روند صلح اسرائیلی-فلسطینی مثل همیشه به بن بست خورده، اما ظاهرا این مساله اسرائیل و همسایگان عرب آن را از حرکت به سمت همکاری های پنهانی در پروژه های اقتصادی مبتنی بر منابع باز نداشته است و شاید همین مساله بتواند به مرور زمینه را برای صلح فلسطین-اسرائیل فراهم کند.

ادامه مطلب