مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتراضات مردمی عراق "


نگرانی های سیاسی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی
عراق در خطر نابودی یکپارچگی است

نگرانی های سیاسی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی

با نگاهی عمیق تر به ساختار سیاسی عراق بخش عمده‌ای از مشکلات امروز در این کشور ناشی از قوانینی است که خود به عنوان منبع چالش ها و مشکلات بدل شده است. اما در آن سوی داستان حتی در صورت تعبیر مطالبه طرفداران تغییر قانون اساسی، بحران عراق می تواند فاز جدی تری به خود بگیرد. چون با تحقق خواسته مردمی در رابطه با تغییر قانون اساسی، مشکل به خطر افتادن یکپارچگی عراق و احتمال آغاز اعتراضات ضد دولت بغداد، این بار از سوی کردها و اهل سنت به وقوع خواهد پیوست.

ادامه مطلب
دولت عراق آزمون امروز را چگونه از سر می گذراند؟!
دولت بغداد در دوراهی سوء استفاده جریان های سیاسی و برخوردهای قهری امنیتی

دولت عراق آزمون امروز را چگونه از سر می گذراند؟!

در سایه اعلام کمیته هماهنگ کننده تظاهرات مردمی در عراق، دولت عادل عبدالمهدی امروز جمعه باید خود را مهیای آزمونی سخت برای چگونگی برخورد با اعتراضات مردمی در این کشور کند؛ آزمونی که به نظر می رسد نخست وزیر را بر سر دوراهی سوء استفاده جریان های سیاسی از جریان مطالبات مردمی و برخوردهای قهری امنیتی گرفتار کرده است.

ادامه مطلب