مطالب مرتبط با کلید واژه

اتاق های فکر


همکاری اتاق های فکر ایران و اروپا، شاه کلید قدرت نرم
دومینوی تکراری روابط در روندهای تاریخی (بخش بیست و چهارم)

همکاری اتاق های فکر ایران و اروپا، شاه کلید قدرت نرم

علی بمان اقبالی زارچ در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اتاق های فکر، سازمان های تحلیلی و مشارکتی در زمینه سیاست گذاری عمومی هستند که تحقیق، تحلیل و مشاوره سیاسی در مورد مسائل داخلی و بین المللی تولید می کنند تا سیاست گذاران و مردم بتوانند در مورد سیاست های عمومی آگاهانه تصمیم بگیرند.

ادامه مطلب