مطالب مرتبط با کلید واژه

نظم مبتنی بر قوانین


آمریکا نمی تواند به کشتی های ایران در اقیانوس اطلس آسیب برساند
قوانین بین المللی در برابر ایالات متحده

آمریکا نمی تواند به کشتی های ایران در اقیانوس اطلس آسیب برساند

«پولیتیکو» هفته گذشته از حرکت دو کشتی ایرانی در مسیر اقیانوس اطلس خبر داد. مقامات امنیت ملی ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که این کشتی ها با محموله هایی که تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا را نقض می کنند، به این کشور خواهند رسید. سناتور مارکو روبیو از دولت جو بایدن خواسته است تا مسیر این کشتی ها را سد کند، اما هر اقدام ایالات متحده علیه این کشتی ها غیرقانونی خواهد بود و یک اصل اساسی نظم بین المللی یعنی مصونیت حاکمیتی را تضعیف می کند. هزینه اقدام مستقیم آمریکا بسیار سنگین خواهد بود و این کشور را در در معرض اتهام درهم شکستن نظم مبتنی بر قوانین قرار می دهد و به طور بالقوه، خطر مواجهه کشتی های نیروی دریایی آن با مشکل مشابه را در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب