مطالب مرتبط با کلید واژه

رانش زمین


سیل و رانش زمین در کلمبیای بریتانیا

سیل و رانش زمین در کلمبیای بریتانیا گالری

بارش شدید باران های موسمی در استان کلمبیای بریتانیایی در کانادا در حاشیه اقیانوس آرام به جاری شدن سیل و رانش زمین منجر شد و مسدود شدن شمار زیادی از بزرگراه های استانی از جمله همه مسیرهای منتهی به ونکوور را در پی داشت.

ادامه مطلب
رانش زمین در ژاپن

رانش زمین در ژاپن گالری

نیروهای نجات ژاپن در میانه خرابه ها، آوار، سنگ و گل و لای به جا مانده از رانش زمین به دنبال ناپدیدشدگان می گردند. بارش شدید باران در شهر ساحلی آتامی به رانش زمین انجامید و این سطح از خرابی را به بار آورد. سرنوشت ده ها نفر هنوز نامعلوم است.

ادامه مطلب