مطالب مرتبط با کلید واژه

احمدیان


تهران همچنان منتظر
بررسی اهداف سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران

تهران همچنان منتظر

صبح روز گذشته قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، برای دیدار با دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی و برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محوریت این دیدارها به موضوعات منطقه‌ای و دوجانبه و مشخصا نحوه اجرای توافق امنیتی بین دو کشور اختصاص داشت.

ادامه مطلب