مطالب مرتبط با کلید واژه

ایدئولوژی سیاسی


گرگ و میش ایدئولوژی
پیمایش تاریخی اجمالی پایان دولت‌های ایدئولوژی‌محور

گرگ و میش ایدئولوژی

عیسی محمدحسینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: "گرگ و میش ایدئولوژی" عبارتی است که به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت‌ها و نهادهای حکومتی از روابط بین‌المللی تنش‌آور، دوستانه‌ترین تدابیر را به گردن میش‌ها و خطرناک‌ترین تدابیر را به گردن گرگ‌ها انداخته‌اند. این مفهوم به وضوح در روابط بین کشورها، به خصوص در زمان‌هایی که تنش‌های سیاسی، نظامی یا اقتصادی وجود دارد، قابل مشاهده است.

ادامه مطلب