مطالب مرتبط با کلید واژه

خلافت


ادعای خلافت داعش پابرجا می ماند
دگردیسی در مفهوم خلافت

ادعای خلافت داعش پابرجا می ماند

کوین نیوتن می نویسد: بنابراین می توان گفت که مفهوم خلافت در گذر زمان دستخوش تغییر شده است و داعش نیز با استفاده از ابهام موجود پیرامون این مفهوم، توانسته این ایده را مطرح کند که حتی با وجود تغییر ساختار دولتی خود، همچنان خلافت آن بر قرار باقی خواهد ماند.

ادامه مطلب
امپراطوری پارس باز می گردد
تجسم یک رویا

امپراطوری پارس باز می گردد

ما با سه مرده زنده شده از قبرهای تاریخ روبرو هستیم؛ امپراتوری پارس که اصالتش به 26 قرن پیش باز می گردد؛ خلافت عربی که تقریبا 1400 سال پیش تاسیس شده است؛ و امپراتوری روسی که در دورانی بین هنری هشتم و الیزابت اول متولد شده است.

ادامه مطلب