مطالب مرتبط با کلید واژه

پاسترناک


بچه های ژیواگو

بچه های ژیواگو

نویسنده این کتاب به حوادث مربوط به ظهور و سقوط روشنفکران روسی هم‌نسل خویش در اتحاد جماهیر شوروی می‌پردازد، گروهی که آنان را «وارثان روحی دکتر ژیواگو» می‌خـواند.

ادامه مطلب