مطالب مرتبط با کلید واژه " همگرایی منطقه ای "


منطقه قوی تر، طرحی که در گذشته پایه ریزی شده است
مشارکت همه جانبه منطقه ای و ضروت صلح سازی و ثبات آفرینی

منطقه قوی تر، طرحی که در گذشته پایه ریزی شده است

علیرضا اکبری، بنیانگذار موسسه پژوهش های راهبردی تصمیم: اگر هشت سال، وقفه و انحراف از اهداف مذکور در سطوح ملی و منطقه ای، (عمر دو دولت میانی) عارض نمی شد، نتیجه قطعی همان روند، چیزی به جز "منطقه قوی تر" (قوی تر از آنچه که در تفرق و تقابل قدرت ها و کشورها، حاصل می شود)، نبود.

ادامه مطلب
دشواری های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس
خطوط دیپلماتیک میان ایران و شورای همکاری فعال می‌شود

دشواری های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس فارغ از اختلافات موجود و عمیقی که میان اعضایش در حوزه های مرزی و سرزمینی وجود دارد، تا حدی به مدل همگرایی منطقه ای نزدیک تر است تا ترکیب آن با ایران.

ادامه مطلب