مطالب مرتبط با کلید واژه " 2012: "


در 2012 بر تحریم های ایران چه گذشت؟
لوب لاگ بررسی می کند

در 2012 بر تحریم های ایران چه گذشت؟

2012 سال بزرگی برای تحریم ها بود، هرچند که هنوز این سال به پایان نرسیده و بسته جدیدی از تحریم ها به تازگی در سنای آمریکا به تصویب رسیده است که برای امضاء نهایی در راه کاخ سفید قرار دارد

ادامه مطلب