مطالب مرتبط با کلید واژه " هسته ای شدن "


تهران، ریاض را هسته ای نمی کند
گزارش یک موسسه آمریکایی

تهران، ریاض را هسته ای نمی کند

در این گزارش آمده است که مصر، ایران هسته ای را تهدیدی برای خود ارزیابی نمی کند و ترکیه نیز با توجه به تضمین های امنیتی ناتو، هم اکنون نیز از قدرت بازدارندگی هسته ای برخوردار است.

ادامه مطلب