مطالب مرتبط با کلید واژه

كره جنوبي


احیای تجارت ایران و کره جنوبی دشوار است
سقوط ارزش ریال و مشکلات در روابط تجاری

احیای تجارت ایران و کره جنوبی دشوار است

دکتر کیم جونگ کوان استاد دانشگاه و رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه کره جنوبی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به این که ایران سیاست هایش را براساس خواسته های غرب تغییر نخواهد داد معتقد است احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق هسته ای پس از انتخاب رئیس جمهور جدید ایران زیاد است.

ادامه مطلب