مطالب مرتبط با کلید واژه

حزب نور


سایه سهم خواهی سیاسی بر فراز انقلاب مردمی
اخوان المسلیمن سهم برادران انقلابی را مصادره کرد؟

سایه سهم خواهی سیاسی بر فراز انقلاب مردمی

محمدعلی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که ریشه اختلاف های امروز حزب نور با اخوان در دورماندن این حزب از کرسی های کلیدی است و نه تغییر باورهای ایدئولوژیک

ادامه مطلب