مطالب مرتبط با کلید واژه

گوادر


گسترش منافع اقتصادی  یا افزایش نگرانی های امنیتی؟
ایران در خلیج گوادر پایگاه نظامی تاسیس خواهد کرد

گسترش منافع اقتصادی یا افزایش نگرانی های امنیتی؟

امیر موسوی، تحلیلگر مسائل استراتژیک و دفاعی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که هدف ایران از تاسیس پایگاه نظامی در خلیج گوادر پاکستان تامین نیازهای امنیتی در منطقه است

ادامه مطلب