مطالب مرتبط با کلید واژه " سه بزرگ اروپایی "


پشت پرده مذاکرات 2005 با ایران چه بود؟
فرصت کشی غرب در مقابل تمایل تهران به معامله

پشت پرده مذاکرات 2005 با ایران چه بود؟

در نتیجه مخالفت غرب با پیشنهاد تهران،ایران برنامه های غنی سازی خود را از سر گرفت و امروز نیز شاعد عواقب آن هستیم. در همین حال برای اروپا نیز یک فرصت تاریخی برای دستیابی به یک راهکار جامع با ایران در خصوص طیفی از موضوعات ، از دست رفت.

ادامه مطلب
مروری  بر تاریخچه پیشنهاد های رسمی در مذاکرات هسته ای
غرب تا کنون چه درخواست هایی از ایران داشته است

مروری بر تاریخچه پیشنهاد های رسمی در مذاکرات هسته ای

با گذشت یک دهه از ابتکار مذاکره ای بر سر مساله هسته ای ایران، تا کنون پیشنهاد های متعددی در این زمینه ارائه شده است. هرچند که تا کنون هیچ یک از این پیشنهاد ها مورد قبول واقع نشده اند، اما در تازه ترین نمونه گروه 1+5 ، در آلماتی، پایتخت قزاقستان بسته پیشنهادی دیگری به تهران ارائه داد.

ادامه مطلب
تکرار الگوی سه بزرگ اروپایی در مورد ایران
ری تکیه توصیه کرد

تکرار الگوی سه بزرگ اروپایی در مورد ایران

در یک دهه ای که برنامه های هسته ای ایران به موضوعی برای جامعه بین المللی تبدیل شده ، موفق ترین مذاکرات زمانی بود که رهبری مذاکرات در دست سه بزرگ اروپایی – انگلیس، فرانسه، آلمان – قرار داشت.

ادامه مطلب