مطالب مرتبط با کلید واژه " نیل "


جنگ آب در آفریقا کلید می خورد؟
آغاز آبگیری سد نهضت اتیوپی،

جنگ آب در آفریقا کلید می خورد؟

همان گونه که دولت‌های حوزه دهانه رود نیل با ایجاد سد (مانند سد آسوان در مصر و برخی سدها در سودان) در پی استفاده بهینه از آب رود نیل مانند تولید برق و استفاده برای مصارف کشاورزی هستند برخی کشورهای سرشاخه نیل مانند اتیوپی و اوگاندا نیز در پی ساخت سد برای تولید انرژی برق هستند.

ادامه مطلب